Rola umowy przedwstępnej podczas zakupu nieruchomości

Zakup nieruchomości zawsze stanowi duże wydarzenie zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego. Transakcje tego typu zazwyczaj opiewają na wysokie kwoty i niemal nigdy nie są zawierane z dnia na dzień. Obie strony potrzebują czasu na przeprowadzenie odpowiednich przygotowań, uporządkowanie formalności, czy też zagwarantowanie finansowania. W takich przypadkach warto sporządzić umowę przedwstępną. Jak przygotować taki dokument?

Umowa notarialna, czy cywilnoprawna? Najważniejsze różnice

Umowa przedwstępna najczęściej zawierana jest po ustaleniu ogólnych warunków sprzedaży i stanowi tym samym swoisty wstęp do realizacji właściwej transakcji. Zabezpiecza ona interesu obu stron: sprzedający zobowiązuje się do zbycia lokalu na wcześniej ustalonych warunkach, kupujący zapewnia finalizację, w tym także finansową, w założonym czasie. Dokument nie wymaga pośrednictwa kancelarii notarialnej i może funkcjonować jako umowa cywilnoprawna. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku zawarcia umowy notarialnej możliwe jest egzekwowanie zawartych w niej postanowień przed sądem. Mało tego, jeśli jedna ze stron uchyla się od wykonania postanowień umowy przedwstępnej potwierdzonej przez notariusza, to prawomocne orzeczenie sądu zastępuje oświadczenie woli, a tym samym transakcja zostaje uznana za ważną. W skrócie – notarialna umowa przedwstępna gwarantuje, że sprzedaż zostanie zrealizowana.

W przypadku umowy cywilnoprawnej nie istnieje możliwość dochodzenia przed sądem przymusu wypełnienia postanowień. Zawierając umowę tego rodzaju, należy więc pamiętać o wpisaniu kar umownych lub zadatku. Są to jedyne metody uzyskania odszkodowania w sytuacji niewywiązania się jednej ze stron z umówionych postanowień. Niezależnie od wybranej formy prawnej umowa przedwstępna musi zawierać określenie wszystkich istotnych postanowień i ustaleń umowy docelowej, wymagane jest również zachowanie odpowiedniej formy. Niezbędny jest tytuł umowy, określenie stron, przedmiotu sprzedaży i prawa własności. Informacje podane przez sprzedającego należy zweryfikować ze zapisami w księdze wieczystej. Właściciele niekiedy zapominają o aktualizacji danych, a wszelkie nieścisłości mogą znacząco utrudnić przeprowadzenie transakcji. Dostęp do ksiąg wieczystych nie wymaga już osobistego stawiennictwa w siedzibie sądu. Można to zrobić, nie wychodząc z domu – szybko i wygodnie, a wszystko to dzięki funkcjonalności oferowanej przez serwis znajdzksiege.pl. Cały proces odbywa się błyskawicznie, co pozwala na zaoszczędzenie zarówno czasu, jak i pieniędzy koniecznych na przeprowadzenie wizyty w nierzadko odległym wydziale ksiąg wieczystych.

Na co zwrócić szczególną uwagę?

Księga wieczysta zawiera między innymi informacje o właścicielach nieruchomości. Jeżeli lokal stanowi współwłasność małżeńską lub też z jakiegokolwiek powodu posiada więcej niż jednego właściciela, to na umowie przedwstępnej powinny widnieć podpisy wszystkich osób uprawnionych do dysponowania majątkiem.

Warto też zajrzeć do  działu zawierającego spis ewentualnych obciążeń. Sam fakt ich istnienia nie powinien wykluczać nieruchomości z obszaru naszych zainteresowań, warto jednak dokładnie je przeanalizować. Księga wieczysta w parze z umową przedwstępną stanowi nieocenioną pomoc i zabezpieczenie.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here