jak wypełnić pit

Zbliżający się koniec roku podatkowego przypomina o konieczności rocznego rozliczenia się z fiskusem. Na dokonanie tegorocznego podatkowego rachunku sumienia podatnicy mają w Polsce czas od 1 stycznia do 30 kwietnia.

Dla przeważającej części podatników odprowadzanie miesięcznych zaliczek na podatek nie jest żadnym problemem, ponieważ to pracodawca lub organ rentowy robi w ich imieniu. Dopiero rozliczenie roczne jest obowiązkiem, które podatnicy muszą dopełnić sami.

Jest jednak spora grupa płatników podatku, którzy sami dokonują rozliczeń miesięcznych i rocznych i samodzielnie odprowadzają należne zaliczki z tytułu podatku dochodowego. Są również podatnicy, dla których terminem rozliczenie z fiskusem nie jest ostatni dzień kwietnia, a 31 stycznia. Ta grupa to osoby uzyskujące przychody opodatkowane w formie ryczałtowej.

Co to są dochody opodatkowane w formie ryczałtowej?

Ten rodzaj dochodów związany jest głównie z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednak część dziedzin przedsiębiorców z takiej formy płacenia podatku nie może skorzystać. Podatku ryczałtowego nie mogą płacić między innymi:
– wykonawcy wolnych zawodów (wyłączenie dotyczy lekarzy, techników dentystycznych, nauczycieli uczących w systemie zatrudnienia godzinowym, położnych i pielęgniarek, tłumaczy, felczerów),
– właściciele aptek,
– osoby prowadzące lombardy oraz kantory handlujące walutami obcymi,
– właściciele agencji detektywistycznych, reklamowych, pośrednictwa finansowego.
Ryczałtowy podatek mogą płacić tylko ci przedsiębiorcy, których przychód nie przekroczył w poprzednim roku 250 tysięcy euro.

Przychodami opodatkowanymi w tej formie są również przychody uzyskiwane z wynajmu albo pochodzące ze zbycia nieruchomości.

Jaka jest stawka podatku ryczałtowego?

Stawka zależy od rodzaju działalności czy źródła przychodu. Najwyższe podatki ryczałtowe 20% płacą lekarze, tłumacze, nauczyciele. 17% to stawka podatku za m.in. usługi hotelarskie, parkingowe, fotograficzne. Za zbycie nieruchomości lub praw majątkowych należy odprowadzić 10%. Kolejne stawki podatku to 8,5%, 5,5%,3%,2%.

Płatnicy podatku ryczałtowego mają obowiązek w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym złożyć roczne rozliczenie na druku PIT 28.

jak wypełnić pit 28

Jak wypełnić PIT 28?

Każdy z nas może być płatnikiem ryczałtowego podatku, gdy wynajmie komuś odpłatnie mieszkanie, dom czy inną nieruchomość. Należy bezwzględnie zgłosić taką umowę do Urzędu Skarbowego i odprowadzać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy.
Na koniec roku należy wypełnić PIT 28. W poszczególnych częściach druku należy wpisać:

Część A
Dane Urzędu Skarbowego do którego kierowane jest zeznanie.

Część B
Dane podatnika.

Część C
To tabela do której wpisuje się informację o uzyskanym przychodzie. Wiersze tabeli to źródło przychodów, a kolumny to stawki podatku. W przypadku dochodów pochodzących w wynajmu należy wybrać wiersz nr 3 i kolumnę czwartą ze stawką podatku 8,5%.

Część D E
To miejsce na wpisanie odliczeń od dochodu. Jeśli takich nie było, to przepisuje się tu kwotę z części C.

Część F
Tutaj należy obliczyć podstawę opodatkowania. W przypadku braku strat czy odliczeń będzie to wciąż ta sama kwota, która wpisana została w części C zeznania.

Część G
Tu oblicza się roczny podatek. Podatek w wysokości 8,5% obliczony od kwoty będącej podstawą opodatkowania wpisuje się na końcu tabeli F

Części H, I, J
Tu przepisuje się obliczoną kwotę podatku.

Część K
W tym miejscu porównuje się kwotę wpłaconych przez cały rok zaliczek z kwotą należną i ustala się czy należy dopłacić, czy też Urząd ma nam zwrócić nadpłacony podatek.

Część L
Tabela, gdzie należy wpisać miesięczne lub kwartalne kwoty zapłaconego przez cały rok podatku. Urzędnicy w US porównają tabelę z miesięcznymi kwotami wpłat zaksięgowanymi na koncie podatnika.

obliczamy podatki

Jeśli ktoś nie wie jak wypełnić PIT 28 powinien zwrócić się o pomoc do pracowników urzędu. Warto odwiedzić urząd podczas Dnia Otwartego – pracownicy skarbówki chętnie udzielają wówczas wszelkiej pomocy zagubionym podatnikom.
Do wypełniania zeznań podatkowych służą również dostępne powszechnie w sieci Internet darmowe programy podatkowe. Można również skorzystać z usług biur podatkowych czy księgowych.

Podatnicy mają obowiązek składania rozliczeń w terminie. Przekroczenie terminu może skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami w formie kar finansowych. Podobnie niepłacenie podatków w terminie oraz błędne wypełnianie druków rozliczeń jest karane grzywnami i mandatami.
W przypadku pomyłki w wypełnianiu PIT należy jak najszybciej złożyć nowy, prawidłowo wypełniony druk, jako korektę w stosunku do poprzedniego.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here